Date companie

Date companie: Radio Galați Media S.R.L.

  • persoană juridică romană, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/1876/2008, CUI 24567968, atribut fiscal RO
  • sediul social: Galați, str. Melodiei nr.8
  • punct de lucru: Galați, str. Brăilei 156A, Complex Privilege, tronson 3, et.11, ap. 54
  • structura acționariat – Jean-Gheorghe Neamu – 80 %

                                                 Ioana-Nina Danilovici – 20 %

 

Nume persoane responsabile de conducerea societăţii: 

Jean-Gheorghe Neamu - Administrator

 

Nume persoane care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială:

Dănuț Lungu - Director General

 

 

- coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient:

e-mail: office@liderfm.ro;

Tel./fax: 0236460382

 

- organismul de reglementare competent:

Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.)

Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București

Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; site web: www.cna.ro